Du er her: Forsiden / Aktuelt
Fra venstre Kari Røssum, Guri Bråthen og Hans Seierstad

960 svar

Innbyggerundersøkelsen er nå avsluttet, og tiden er inne for å starte analysearbeidet.

960 av 4000 inviterte innbyggere over 18 år har svart på undersøkelsen.

396 personer (41,4 %) har svart at de er for at Østre Toten kommune skal slå seg sammen med en eller flere kommuner. 387 personer (40,5 %) har svart at de er mot at Østre Toten kommune skal slå seg sammen med en eller flere kommuner. 173 (18,1 %) har svart vet ikke.

Av de som har svart at de er for kommunesammenslåing mener:

  • 60,8 % at vi bør samarbeide med Gjøvik og Vestre Toten kommuner
  • 25,4 % at vi bør samarbeide med Vestre Toten kommune
  • 13,8 % mener at vi bør samarbeide bare med Gjøvik kommune

17. juni er det kommunestyremøte, og til det vil det bli lagt fram et bredere analysemateriell.

( Skriv ut Skriv ut